Остання крапка ще не поставлена, а тому надія залишається.

14.04.2015 00:08

Остання крапка ще не поставлена,  а тому надія залишається.

 

Шановні читачі. Повірте, як мені вже надоїло "прославляти " владу пана Кривенка. Але ж таку тупість і зневагу до людей мені важко терпіти. Ну, вийди на люди, розкажи що трапилося з водоканалом. Адже в тебе така посада. Особисто я на твою посаду не претендую, та і вік уже не той. А тебе туди ніхто насильно не ставив. Візьмися за розум, якщо такий є і працюй. Рівнятися тобі на Галія не потрібно, бо вибори ще будуть. Поважай людей, то і люди тобі кланятимуться в пояс. Я розумію, що тобі моя розповідь не цікава, але мій вік дозволяє мені дещо тобі, Юрію Вікторовичу, сказати. А почну я з твоєї апеляційної скарги. За чужі кошти ви з Галієм мастаки:

 

 До Харківського апеляційного адміністративного суд

Позивач: МАРГОЛІН ВІКТОР НАУМОВИЧ

Адреса: 64401 Харківська обл., Зачепилівський район, селище міського типу Зачепилівка, вул. Українська,8 кв.9

Відповідач: ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Адреса: 64401 Харківська область, смт. Зачепилівка вул.

Свердлова, 37

                                                                                                                             по справі № 620/1051/14-а

Апеляційна скарга

 на постанову Зачепилівського районного суду Харківської області по справі № 620/1051/14-а в частині скасування рішення LХ сесії IV скликання депутатів Зачепилівської селищної ради Харківської області від 28.11.2014 року «Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення»

12.03.2015 року Зачепилівським районним судом Харківської області (на далі по тексту суд першої інстанції) по справі №620/1051/14-а була винесена постанова згідно якої позовна заява Марголіна Віктора Наумовича була задоволена частково, а саме визнане протиправним та скасоване рішення ЬХ сесії IV скликання депутатів Зачепилівської селищної ради Харківської області від 28.11.2014 року «Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення».

Ознайомившись з текстом постанови, вказуємо на той факт, шо з викладеним у неї не можна погодитися у повному обсязі з наступних причин.

Спірні правовідносини виникли у зв'язку з прийняттям рішення LХ сесії IV скликання депутатів Зачепилівської селищної ради Харківської області від 28.11.2014 року «Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення».

Згідно з ч. З ст. ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (у редакції на 24.07.2014 р., яка стосовно цього пункту діє і на цей час) органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуючись у своєї діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Вирішуючи питання про протиправність оскаржуваного рішення виконавчого комітету селищної ради, суд повинен з'ясувати чи прийняте таке рішення на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до п.п.2 ч.І ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (у редакції на 26.04.2014 р., ., яка стосовно цього пункту діє і на цей час) до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить, зокрема, встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону.

Згідно п.2 ч.І ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (у редакції на 24.07.2014 р., яка стосовно цього пункту діє і на цей час) до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги. Тут слід вказати, що згідно частини 4 п. 2 ст. 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (у редакції на 26.04.2014 р., яка стосовно цього пункту діє і на цей час і де повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг відноситься встановлення тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється національною комісією, шо здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. У пункті 1.4. постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №279 від 10.08.2012 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» (у редакції на 26.04.2014 р., яка стосовно цього пункту діє і на цей час) вказано, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), здійснює ліцензування господарської діяльності:

-         суб'єктів господарювання, які надають (мають намір надавати) послуги з централізованого водопостачання (виробництво, транспортування та постачання питної води споживачам ) та \ або централізованого водовідведення (відведення та або очищення комунальних та інших стічних вод) в одному чи декількох населених пунктах в межах території однієї області (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь), чисельність або сукупна чисельність населення яких становить більше ніж тридцять тисяч осіб та обсяги реалізації послуг яких становлять відповідно: з централізованого водопостачання - більше ніж триста тисяч метрів кубічних на рік; з централізованого водовідведення - більше ніж двісті тисяч метрів кубічних на рік;

-         субєктів господарювання, системи централізованого водопостачання та водовідведення яких розташовані на території двох або більше областей (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь);

-         підприємств з іноземними інвестиціями, які надають (мають намір надавати) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Тобто Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг відносно викладеного у п.2 ч.І ст 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлює тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення тільки у разі, якщо комунальні послуги надаються суб'єктом господарювання діяльність якого підлягає ліцензуванню сам е Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. «Третя особа на стороні відповідача» не підпадає під ліцензування з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, про що насамперед свідчить ліцензія видана Харківською обласною державною адміністрацією (Додаток № 2), а тому тарифи на водопостачання та водовідведення встановлюються саме «Відповідачем» для споживачів, яких обслуговує «Третя особа на стороні відповідача».

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначений порядок формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.

Відповідно до ч.І ст.31 Закону порядок формування цін/тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг другої групи (п. 2 ч. 1 ст.14 Закону України «Про житлово- комунальні послуги») визначає Кабінет Міністрів України.

 

Частиною 2 ст.31 Закону України Про житлово-комунальні послуги» визначено, що виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів. Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін \ тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Згідно ч.З ст.31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги» органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

Частинами 4 та 6 ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено, що у разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, якнй їх затвердив, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям \ виробникам різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обгрунтованих витрат на виробництво цих послуг. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді.

При  цьому згідно з ч. 10 ст. 31 цього Закону у разі зміни протягом строку дії  цін\тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не  залежать від виконавця\ виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати , орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси,  виконавці\виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово- комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати  встановлення таких цін\ тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін \тарифів, за якими відбулися в бік збільшення або зменшення. При коригуванні додатково враховується компенсація втрат ( або вилучення необгрунтовано отриманих прибутків) від застосування не скоригованої на зміну вартості  окремих витрат ціни \тарифу в період до встановлення скоригованих цін тарифів.

 

Аналогічні положення містить п. 8 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від1 червня 2011 р. №869

 «Про забезпечення єдиного підходу до формування

тарифів на житлово-комунальні послуги», згідно якого   у газі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з  виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної , орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на наливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригуванні лише тих складових частин структури

тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

 

Наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від ЗО липня 2012 року №390 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1380/21692 в редакції на  30.07.2012 р., що діяла до 06.02.2015 р.) затверджено Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін\ тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції  територіальних громад», який визначає механізм доведення суб'єктами господарювання, що виробляють або надають житлово -комунальні послуги, до відома споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та врахування відповідної позиції територіальних громад при встановленні уповноваженими органами тарифів на житлово- комунальні послуги.

Відповідно до п.2.1 Порядку №390 суб'єкти господарювання здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово- комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

Як встановлено п.2.2 Порядку №390. протягом п'яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до органу місцевого самоврядування суб'єкти господарювання інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів за визначеними цим Порядком способами.

Згідно п.2.3 Порядку №390 суб'єктами господарювання, що виробляють теплову енергію, надають комунальні послуги (послуги централізованого опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення) до відома споживачів доводиться така інформація:

- загальний розмір тарифу та його структура (плановані витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість);

-копія постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, про встановлення тарифів на теплову енергію чи послуги централізованого водопостачання, водовідведення (у разі, якщо суб'єкт господарювання є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

-обгрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планового економічно обгрунтованого тарифу, дати, коли тариф востаннє переглядався, причин перегляду тарифу, зазначення відсотка зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливо-мастильних матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу тощо);

 - інша додаткова інформація, визначена суб'єктом господарювання та або органом місцевого самоврядування.

Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за наявності), у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (перевага надається друкованим засобам масової інформації органу місцевого самоврядування), веб- сайті суб"єкта господарювання (за наявності) та шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де споживачі отримують відповідні послуги.

-субєкт господарювання додатково може також доводити до відома споживачів інформацію   за допомогою радіо, телебачення та способу, визначеного статутом територіальної громади.

В п. 2. 6 Порядку №390 зазначено, що способи доведення до відома споживачів інформації не обмежуються тими, що передбачені цим Порядком. Інформація повинна бути повною, змістовною та достовірною (п.2.7 Порядку №390).

Як передбачено п.п.2.8, 2.9 Порядку №390, у процесі доведення до відома споживачів інформації усі зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх обєднань підлягають реєстрації та обов'язковому розгляду суб'єктом господарювання. Зауваження і пропозиції, які отримані органом місцевого самоврядування, надсилаються для розгляду суб'єкту господарювання. За результатами такого розгляду суб'єкт  господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення. Суб'єкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб'єктом господарювання надаються споживачеві обгрунтовані пояснення.

В пунктах 2.12., 2.13 Порядку .N«390 вказано, що строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється суб'єктом господарювання, але він не може бути меншим за 14 календарних днів та більшим ніж 20 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на житлово-комунальні послуги. Суб'єктом господарювання під час доведення до відома споживачів інформації обов'язково зазначається строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження і пропозиції, а також повідомляється адреса, на яку необхідно їх надсилати.

Також у п. 2.15. Порядку №390 зазначається, що процедура доведення до відома спооживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад вважається такою, що відбулася, незалежно від надходження до субєкта господарювання/органу місцевого самоврядування протягом встановленого  строку зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Враховуючи наведені норми права та докази, що маються у матеріалах справи                 що передувала прийняттю тарифів відбулась таким чином:

1. Комунальне підприємство Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство звернулося до Зачепилівської селищної ради Харківської області (листи № 166 від 08.09.2014 р.     та 165 від 02.09.2014 р. - Додаток № 3) за затвердженням тарифів на водопостачання та водовідведення, у зв'язку з вимогами встановленими у постанові Зачепилівського районного суду по справі № 620/211/14-а від 20.03.2014 р. та збільшенням витрат на виробництво послуг з водопостачання та водовідведення.

2.Доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, _структуру цін\тарифів  та про врахування відповідної позиції територіальних громад  було зроблено: у районній інформаційній газеті «Горизонти Зачепилівщини» від 13.09.2014 р. (оголошення є у матеріалах справи), на офіційному сайті Зачепилівської районної ради. Також був вказаний строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх обєднань приймаються зауваження і пропозиції- 14 календарних днів.

 3. Після чого чаго Зачепилівська селищна рада Харківської області перед затвердженням тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення :

-  отримала погодження від Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, що до проекту рішення в частині порядку формування тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення на відповідність положенням порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» - це відповідь № 02-25/1-4510 від 13.10.2014 р. є у матеріалах справи);

 - поставила до відома Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації про намір змінити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, про що свідчить протокол № 4 засідання робочої групи з аналізу економічної обгрунтованості прийнятих тарифів на житлово-комунальні послуги від 17.10.2014 р. (є у матеріалах справи ).

4. Кінцевим етапом було прийняття рішення LХ сесії IV скликання депутатів Зачепилівської селищної ради Харківської області від 28.11.2014 року «Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» та публікація цього рішення у районній інформаційній газеті «Горизонти Зачепилівщини» від 13.12 1014 р. у номері 50 (Додаток № 4), тобто за 15 календарних днів до дати вступу цих тарифів у силу (згідно ч.5 ст.32 Закону України " Про житлово-комунальні послуги»).

Правова позиція суду першої інстанції, яка була причиною визнання протиправним та скасування рішення LХ сесії IV скликання депутатів Зачепилівської селищної ради Харківської області від 28.11.2014 року «Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» полягала у наступному:

1. Був порушений Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово- комунальних послуг, структуру цін тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року №390 [зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1380 21692 в редакції на 30.07.2012 р., що діяла до 06.02.2015 р.), а саме:

- п 2.3. Порядку №390, тому як суд першої інстанції вважає не вірним розміщення в газеті "Горизонти Зачепилівщини» інформації про майбутні тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення без урахування у своєї структурі податку на додану вартість, що на думку суду суттєво зменшує реальну вартість послуг та вводить територіальну громаду в оману стосовно їх вартості.

- п 2.8 Порядку №390, порушена процедура надання відповіді на звернення громадян з питань підвищення тарифів, тобто на звернення громадян адресоване селищному голові Кривенко Ю.В. 25.09.2014 року стосовно майбутніх тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не отримані Зачепилівською селищною радою Харківської області при наданні відповіді пояснення з боку КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство.

2. Рішення не відповідає вимогам частин 6 ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги, тому як на думку суду першої інстанції є недопустимим встановлення  тарифу на водовідведення нижче економічно обгрунтованого рівня без вирішення питання про відшкодування з відповідного місцевого бюджету виконавцям\виробникам різниці між встановленим розміром цін/тарифів та економічно грунтованими витратами на виробництво цих послуг.

Однак така позиція суду першої інстанції не відповідає діючим нормам матеріального права та обставинам по справі, а саме:

1. Відносно порушення Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року №390 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1380/21692 в редакції на 30.07.2012 р., що діяла до 06.02.2015 р.):

 -по п. 2.3. Порядку №390 - Відповідно до ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації" забезпечується шляхом: систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційннх стендах; будь-яким іншим способом; надання інформації за запитами на інформацію. Таким чином, члени територіальної громади могли отримати інформацію про майбутні тарифи не тільки з газети, а і на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом, включаючи надання інформації за запитами на інформацію. До того ж у розміщеної публікації в газеті «Горизонти Зачепилівщини» вказувалось про інші джерела отримання інформації, що надавало можливість членам територіальної громади чітко визначити розмір майбутніх тарифів з урахуванням ПДВ, тому твердження суду першої інстанції про те, що в газеті «Горизонти Зачепилівщини» інформація про майбутні тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення без урахування у своєї структурі податку на додану вартість суттєво зменшує реальну вартість послуг та вводить територіальну громаду в оману стосовно їх вартості, є передчасними;

по п. 2.8 Порядку №390 - Відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Лист мешканців будинку №5 по пров. Першотравневому, сел. Зачепилівка у своєму змісту не містить у собі якогось прохання або вимоги, що стосується розрахованих КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство тарифів на водопостачання та водовідведення, навпаки мешканці розуміють необхідність встановлення нових тарифів, але просять саме селищного голову Кривенко Ю.В. посприяти поетапному збільшенню тарифів, тому як лист направлений саме на його ім'я, а ні на ім'я їачепилівської селищної ради Харківської області. Крім того порушене у листі тпгтання стосується повноважень саме органу місцевого самоврядування, як органу, • має право затвердити значно менший тариф від запропоновано комунальним ~ чтриемством, що фактично і було зроблено органом місцевого самоврядування затвердженні тарифів. У кінцевому результаті на цей лист була надана відповідь №02-28\582 від 24.10.2014 р. (є у матеріалах справи), яка задовольнила осіб, що підписали вище вказаний лист, тому як ні хто з них до цього часу не  скаржився на той факт, що відповідь їм не зрозуміла, або вона їх не задовольнила. Навпаки суд першої  інстанції вказуючи на той факт, що відповідь надана органом місцевого самоврядування без розгляду КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство - є порушенням Порядку №390 не поцікавився змістом цього листа,  та яким чином комунальне підприємство могло посприяти  розгляду цього листа.

2. На думку суду першої інстанції рішення не відповідає вимогам частин 6 ст.31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" , що є безпідставною умовою для скасування рішення. Однак проаналізувавши норми матеріального права, які регулюють порядок затвердження тарифів на комунальні послуги можна  стверджувати, що орган місцевого самоврядування в межах своєї компетенції має право встановлювати тарифи на комунальні послуги нижчими від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво або на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, але в таких випадках повинен відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром цін\тарифів та економічно обгрунтованими витратами на виробництво цих послуг. У випадку, якщо встановлення цін/тарифів на житлово- вомунальні послуги нижчими від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво не передбачає відповідного відшкодування, то таке рішення може бути оскаржено зацікавленою особою в суді. Тобто саме комунальне підприємство повинно бути ініціатором звернення до суду з відповідним позовом про скасування рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на комунальні послуги, що реалізуються таким комунальним підприємством, уразі виникненням двох умов:

- орган місцевого самоврядування встановив тарифи на комунальні послуги нижчими від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво або на рівні, що унеможливлює отримання прибутку;

- орган місцевого самоврядуванню відмовляється компенсувати комунальному підприємству різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

Така ж правова позиція була висловлена Харківським апеляційним адміністративним судом по справ: № 2016/2а-2508/12 розглянутій 10.04.2013 р. У свою чергу посилання суду першої інстанції на той факт, що при затвердженні тарифів на комунальні послуги не було вирішено питання про компенсацію різниці між встановленим розміром цін\ тарифів на водовідведення та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цієї послуги не є безумовною підставою для визнання такого рішення органу місцевого самоврядування протиправним. Крім того суд першої інстанції у даному випадку залишив без уваги позицію КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство, яка була залучена у якості третьої особи, та не заперечувала проти залишення затвердженого тарифу органом місцевого самоврядування на рівні нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, та лист мешканців будинку №5 по пров. Першотравневому, сел. Зачепилівка, які зверталися до селищного голови Кривенко Ю.В. посприяти поетапному збільшенню тарифів на водопостачання та водовідведення. Крім того просимо суд апеляційної інстанції звернути увагу на той факт, що Зачепилівська селищна рада постійно надавало комунальному підприємству Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство компенсації (дотації) за понесені збитки від надання послуг споживачам з водопостачання та водовідведення, у зв'язку з невідповідністю діючих тарифів на водопостачання та водовідведення розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, що насамперед відбувалось у 2013-2015 році - дивися довідку від 18.03.2015 р. (Додаток № 5).

Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, викладених у пп. 1, 6 постанови від 29.12.76 N 11 "Про судове рішення", рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності - на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад законодавства України. Постанова суду першої інстанції по справі №620/1051/14-а не в повній мірі відповідають зазначеним вимогам, оскільки не грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності та не обґрунтовані з боку діючого матеріального права.

На підставі вище вказаного та керуючись ст.ст. 184 - 209 КАСУ України та іншими нормами матеріального права неведеними вище,

ПРОСИМО:

1.     Прийняти апеляційну скаргу до розгляду та повідомити про час слухання справи, для участі нашого представника у розгляді справи.

2.      Прийняти до розгляду у якості нових доказів додатки № 2 - № 5 до апеляційної скарги, які не були надані до суду першої інстанції, але мають значення для вирішення справи

3.      Скасувати постанову Зачепилівського районного суду Харківської області по справі №620/1051/14-а від 12.03.2015 р. та прийняти нову постанову на підставі якої відмовити Марголіну Віктору Наумовичу у адміністративному позові.

4.      Стягнути з «Позивача» суму судових витрат за розгляд справи.

     

Додатки до апеляційної інстанції:

1.     Докази сплати про сплату судових витрат за розгляд справи.

2.      Копія ліцензії № 582526 видане: Комунальному підприємству Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство.

3.      Копії листів № 166 від 08.09.2014 р. та № 165 від 02.09.2014 р.

4.      Копія витримки з газеті «Горизонти Зачепилівщини» від 13.12.2014 р. про публікацію рішення LХ сесії IV скликання депутатів Зачепилівської селищної ради Харківської області від 28.11.2014 року «Про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» .

5.      Довідка Зачепилівської селищної ради про надходження компенсації (дотацій) комунальному підприємству Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство.

6.      Копія апеляційної скарги разом з додатками № 2 - №5 для «Позивача» по справі.

7.      Копія апеляційної скарги разом з додатками № 2 - №5 для «Третьої особи на стороні Відповідача» по справі.

З повагою,

Голова Зачепилівської селищної ради                            Ю.В. Кривенко

 

Ось така написана "мура". Вона не робить честі нинішній нашій владі, а також Коноплі, Гляню і деяким іншим. Моє заперечення виглядає наступним чином:

До апеляційного адміністративного суду

Харківської області

 

    Позивач: Марголін Віктор Наумович –

 

Відповідач:   Зачепилівська селищна рада,

                                                           Харківської області

 

Заперечення

на апеляційну скаргу Зачепилівської селищної ради  по справі

 № 620\1051\14-а.

 

В провадженні Зачепилівського районного суду Харківської області знаходилась адміністративна справа за позовом Марголіна Віктора Наумовича до Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області згідно якої я прошу суд визнати протиправним та скасувати рішення сесії від 28.11.2014 року.

Перший розгляд даної справи відбувся 26.12.2014 р. в результаті якого було зупинено провадження по справі без належних підстав. Під час розгляду моєї апеляційної скарги  судом була прийнята справедлива ухвала про скасування ухвали Зачепилівського суду і направлення справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи.

12.03.2015 р. в Зачепилівському районному суді, незважаючи на мою офіційну недовіру судді, суддя Яценко Є.І. взявся розглядати справу повторно. Якщо стояти на букві Закону, то прийняту судову ухвалу слід вважати незаконною тільки по цій причині. Якщо віднестися до справи формально, то таку ухвалу слід було виносити після першого судового розгляду. Саме ці обставини, в даний час,  спонукають мене просити суд апеляційної інстанції, з метою  покласти край судовій тяганині, прийняти свою ухвалу якою скасувати рішення сесії депутатів Зачепилівської селищної ради від 28.11.2014 р. і 17.03.2015 р. про підвищення тарифів на послуги водоканалу, як незаконні. 

Щодо змісту і вимог самої апеляційної скарги вважаю за необхідне заявити про наступне:

 

Ø     Ознайомившись з матеріалами апеляційної скарги я приходжу  до висновку, що ні я, ні Зачепилівський районний суд не заважали селищному голові Кривенку Ю.В. виконувати вимоги чинного закододавства під час зміни тарифів на послуги водоканалу.

Ø     Апеляційна скарга підтверджує той факт, що спірні правовідносини виникли у звязку з прийняттям депутатами селищної ради рішення по тарифам, яким проігноровані не тільки вимоги законодавства, а навіть не захотіли вислухати думку громади селища. Навіть після розгляду справи в суді 12.03.2015 р. селищний голова зібрав сесію депутатів і по-новому перезатвердив рівень скасованих судом тарифів. Цим він проявив надзвичайну неповагу до суду як державної інституції.

Ø     Із обнародуваних розрахунків не можна дізнатися про повну планову собівартість послуг водоканалу, про планову рентабельність підприємства, про його чистий прибуток, чи спонсоруватиме селищна рада водоканал за рахунок бюджетних коштів і т. д. Ні селищний голова, ні адміністрація водоканалу не бажають цією інформацією ділитися з абонентами.

Ø     По змісту апеляційної скарги можна здогадатися, що підготовлена вона на замовлення (проплачена) і складена людиною, яка досить далека від проблем простих людей Зачепилівки, за відповідні кошти захищає злочинну владу. Сама апеляційна скарга навіть не має дати її виготовлення. В ній декілька разів згадується Національна комісія, яка жодного відношення до справи в Зачепилівці не має. Пан Кривенко  заплатив за апеляційну скаргу і хоче щоб я розрахувався за ці послуги своєю пенсією.

Ø     Мої конкретні зауваження до розрахунків водоканалу в письмовій формі від 01.10.2014 рю в кількості 19 шт. Кривенко Ю.В. так і не передав на розгляд до водоканалу. А тому і відповіді ніякої не отримав. Очевидно, що Кривенко Ю.В. це порушенням законодавства не вважає. А жаль.

Ø     Я вважаю, що як мої претензії, так і рішення Зачепилівського районного суду відносно порушення самої процедури розгляду питань про тарифи повністю збігаються і не протирічать чинному законодавству та принципам соціальної справедливості. А після відкриття кримінального провадження по водоканалу стає все більш зрозумілим, що до влади в селищній раді і керівництві водоканалу прийшли не зовсім чесні люди, які розробили грабіжницькі схеми по відношенню до абонентів.

Ø     В пункті 2 прохання відповідача є прохання про прийняття додатків у якості нових доказів. Що доказують ці документи - мені не є зрозумілим. Правда, є одне зрозумілим так це те, що одне із рішень суду було прийняте 20.03.2014 р., яке і в вересні місяці ніхто не збирався виконувати. То це є правда.

Ø     Питання  про підняття тарифів на воду і водовідведення настільки важливе для громадян селища, що селищний голова, без проведення та обговорення даного питання на громадських слуханнях, не мав права виносити на розгляд депутатів селищної ради дане питання.  В своєму листі від 16.07.2014 р., на мою адресу, Кривенко Ю.В. обіцяє провести громадські слухання, але його обіцянка чомусь так і не була виконана. Копія листа є в справі.

Ø     Доведені тарифи на послуги водоканалу через районну газету є далеко не повними, неправдивими і дуже відрізняються від тих що затверджені на сесії депутатів. Це не що інше, як обман абонентів.

Ø     Як правило, в нинішніх умовах досить часто місцеві бюджети своїми коштами допомагають населенню розрахуватися з водоканалами за їх послуги до рівня собівартості послуг для населення. Так раніше було і в селищі Зачепилівка. Та, в даному випадку, селищний голова Кривенко Ю.В. проігнорував інтереси громади і це питання навіть не виніс на обговорення мешканців селища та сіл Нагірне і Скалонівка. Це питання залишилось утаємниченим.

Ø     В жодних розрахунках собівартості послуг водоканалу не можна знайти повної собівартості послуг, так як підприємство-водоканал не показує особистих доходів в результаті господарської діяльності, що означає - в водоканалі намагаються штучно і безпідставно завищити собівартість послуг. Цього допускати не можна. Селищний голова умисно закриває очі на цей фінансовий злочин, або не розуміється на цих питаннях.

Ø     Селищний голова пан Кривенко, який в разі бажання проводити чесну та прозору фінансову політику, мав би  забезпечити надання мені відповіді на 19 питань, які я поставив перед владою в своєму зверненні від 01.10.2014 р., тобто задовго перед сесією депутатів селищної ради. Я, як спеціаліст з вищою економічною освітою, добре розумію намагання селищного голови  обманути всю громаду Зачепилівки. Тому і на даний час, за пів року, я такої відповіді не отримав.

Ø     Під час розгляду на сесії депутатів питання про тарифи не можна ігнорувати такий факт, як рішення Зачепилівського районного суду від 17.09.2014 р. про вимогу до прокурора району відносно необхідності  відкриття карної справи пов'язаної з можливими службовими  зловживаннями працівників водоканалу під час складання розрахунків планової собівартості послуг  підприємства. Про результат слідчих дій на сьогодні нікому і нічого не є відомим.

Ø     Рахунки для населення на послуги водоканалу чомусь ніколи і ніким не підписуються. В Зачепилівці є багатоповерхові будинки де взагалі відсутня каналізація, як така, з очисткою відходів. Все тече самопливом в сторону річки. Але при цьому людей десятиліттями примушує влада платити за послуги водоканалу по повній програмі. Хіба це не є злочин посадових осіб?

Ø     Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства не може скасовувати вимоги Закону України "Про місцеве самоврядування" ст. ст. 3,4,12 стосовно проведення громадських слухань.

Ø     Селищний голова разом з депутатами не врахували вимоги ст. 30 Закону України  "Про житлово-комунальні послуги" яка гарантує соціальний захист населення при оплаті за житлово-комунальні послуги та випередження зростання доходів населення над зростанням цін\тарифів на житлово-комунальні послуги.

Ø     Такий надзвичайно високий рівень вартості послуг Зачепилівського водоканалу свідчить про найвищий  його рівень на просторах усієї України. Це свідчить або про неефективне та бездарне керівництво підприємством або про злочинний намір  селищного голови пограбувати мешканців Зачепилівки. Іншого я і придумати не можу.

Ø     Селищний голова Кривенко Ю.В. в судовому засіданні визнав, що я в своїх претензіях до селищної ради - правий. Судовий процес записувався з допомогою комп'ютера. Підтвердження цьому можна знайти.

Ø     В своїй Інтернет-газеті "Зачепилівська правда" я запропонував вихід з даної ситуації, який міг би всіх задовольнити, але селищний голова вирішив, що краще проігнорувати здоровий глузд.

 

Враховуючи викладене та керуючись ст. 190 КАСУ прошу суд:

 

- прийняти до розгляду дане моє "Заперечення";

- постанову суду першої інстанції залишити в силі;

- справу розглянути без моєї присутності, так як мені вже 68 років і                добратися в м. Харків мені складно.

 

Додаток: - лист прокурора району від 07.10.14 р.;

- виконавчий лист від 14.08.2014 р.;

- заява прокурору району про вчинене кримінальне правопорушення від 08.09.2014 р.

- копія статті в Інтернет-газеті.

 

 

10.04.2015 р.                  __________________   Марголін В.Н.

 

Нехай нас розсудять розумні люди, якщо такі є.

 

Редактор - Віктор Марголін, 14.04.2015 р.

 

 

 

 

 

Тема: Остання крапка ще не поставлена, а тому надія залишається.

статтей не знайдено

додати новий внесок