ТАРИФИ - ПРИВІД ДЛЯ РОЗБРАТУ

03.02.2019 14:27

ТАРИФИ  -  ПРИВІД  ДЛЯ  РОЗБРАТУ

 

Шановні читачі. Хочу вам повідомити про те, що за останні декілька десятків літ в нашій районній газеті з'явилася стаття, яка кличе до всіляких роздумів. І все це дякуючи молодому кореспонденту - Світлані Тютюнник, якій було дозволено зустрітися з представниками безправного люду в Зачепилівці. І не дай Боже звинуватити представників діючої влади в тому, що вони десь в чомусь та недопрацювали.

Та, спочатку давайте почитаємо те, що нам дозволили знати в самій газеті.

 

Тарифи - привід для розбрату

Гостро про наболіле. ОСББ "Розвиток" існує собі та й існує, розрулюючи нині досить таки непрості ситуації свого виживання. Шко­да, що не завжди вдається відразу знайти порозуміння між правлінням об'єднання і мешканцями багатоквартирних будинків. Усім нам звісно, саме б на узгодженні спільних позицій мали б вибудовуватися здорові, ділові стосунки та ще й з урахуванням усім відомого в світі крилатого твердження "Споживач завжди правий". Поки що не виходить. Розбі­жності, що виникли в ОСББ "Розвиток" з приводу тарифів на 2019 рік на послуги комплексного обслуговування багатоквартирних будинків, спо­руд та прибудинкових територій розвели людей і правління

об 'єднання на два протиборствуючі табори.

Наш кореспондент Світлана Тютюнник зустрілася з обома зацікав­леними сторонами, аби почути кожного.

 

 Інтереси меш­канців багатоквартир­них будинків вислови­ла колективним звер­ненням Людмила КАПУСТІНА.

 

"Ми, співвласники ОСББ "Розвиток"' вважає­мо, що публікація в газеті "Горизонти Зачепилівщини" у №2 від 12.01. 2019 р. про намір зміни тарифів не може бути підставою для їх зміни, так як наше ОСББ "Роз­виток" в своїй діяльності зобов'язане керуватись Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будин­ку" зі змінами і доповнен­нями, чинними на сьо­годнішній день.

Згідно з вказаним За­коном "...основна діяльність об'єднання полягає... сприянню співвласникам в отри­манні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за об­ґрунтованими цінами та виконання ними своїх зо­бов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання".

Згідно з вказаним За­коном вищим органом уп­равління ОСББ є загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік. У нас вони не скликались дуже давно.

Питання підвищення тарифів після економічно­го їх обгрунтування і об­говорення приймається загальними зборами.

Просимо надати еконо­мічно обґрунтовані ціни по кожному виду надаван­ня послуг.

 

До виключної компе­тенції загальних зборів співвласників відносить­ся: затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього, обрання членів правління об'єднання; затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту; визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і пла­тежів співвласників; виз­начення розміру мате­ріального та іншого зао­хочення голови та членів правління.

Рішення про визначен­ня переліку та розміру внесків і платежів співвласників вважається прийнятим, якщо за ньо­го проголосувало не менш як дві третини за­гальної кількості усіх співвласників, шляхом поіменного голосування. Рішення оформляється особистим підписом кож­ного. хто проголосував, із зазначенням результату голосування (див.Закон про ОСББ).

Отже, вважаємо, що для зміни тарифів прове­дення загальних зборів ОСББ "Розвиток" необхі­дне.

Крім того вважаємо, що необхідно перевіри­ти кошторис, баланс об'єднання та річний звіт за період 2017-2018 р.. проаналізувавши діяльність ОСББ "Розви­ток" і ознайомитись з ак­тами ревізійної комісії, яка контролює фінансово- господарську діяльність правління ОСББ "Розви­ток".

Правління є виконав­чим органом об'єднання і підзвітне загальним збо­рам.

У своїй діяльності згідно з діючим Законом ОСББ "Розвиток" висту­пає як посередник між співвласниками та обслу­говуючими організаціями на підставі укладених договорів при вивезенні твердих побутових відходів, освітленні місць загального користування, перевірки димовентиляційних каналів, хоча до­говір на цю послугу з організацією укладає ОСББ "Розвиток", пла­тять співвласники.

Питань до ОСББ у співвласників дуже бага­то. Головний орган уп­равління ОСББ — прав­ління. Хто є членами прав­ління ОСББ, який склад ревізійноі комісії та хто її члени?—теж невідомо.

Отже, до проведення загальних зборів ОСББ "Розвиток" зі звітуванням про проведену діяльність за вказаний у цьому звер­ненні період з висвітлен­ням усіх питань, викладе­них у цьому зверненні до ОСББ, вважаємо, що про зміну тарифів з І січня 2019 р. не може бути мови, так як вищим органом управління об'єднання є загальні збори, рішення яких, прийняте відповід­но до статуту, є обов'яз­ковим для всіх власників.

Рішення загальних зборів оприлюднюється. Співвласники мають пра­во знайомитися з рішен­ням (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії (сґ. 10 Зако­ну про ОСББ).

 

Катерина ТЕРЛИБАБА, голова правлін­ня ОСББ "Розвиток":

— Розумію невдоволення людей запропо­нованими тарифами. Кому, справді, сподо­бається власним гаман­цем розраховуватися за тотальне підвищення цін на енергоносії, на інші матеріальні витрати, які значно стрибнули вверх останнім часом й істотно впливають на суми вит­рат, що доводиться вик­ладати на ті чи інші по­слуги. Усім відомо, що наше об'єднання збитко­ве. Готова прислухатися до будь-яких конструк­тивних пропозицій щодо пошуку джерел для збільшення наших при­бутків.Стосовно запропоно­ваних тарифів. У райо­нній газеті, зверніть ува­гу, опубліковане не оста­точне рішення, а лише "Про намір їх змін". Правління й ознайомило заздалегідь співвлас­ників ОСББ з пропози­ціями. Запросили всіх до діалогу, аби отримати якомога більше слушних зауважень і думок. Те­пер готуємося до загаль­них зборів, які обов'яз­ково відбудуться і, де, впевнена, будуть прийняті обґрунтовані рішення".

 

Ось такі пироги, як на мене, печуться в результаті бездіяльності Зачепилівської влади. Люди вірно ставлять питання. І мені не є відомим що десь там є якась вакансія. Всі при ділі, а піти до людей немає кому. Всі ховаються. Людей сама влада привчає до безвідповідальності. А самі чиновники не вважають за потрібне прислухатися до думки  з народу, до вимоги діючого законодавства. Якщо потрібний  приклад, то будь ласка. Де ви чули чи бачили щоб за свою роботу звітував Прем'єр-міністр  Гройсман. А де ви чули про звіт в четвертий раз вибраного селищного голови Кривенка? І т. д. Та на наших очах створюється країна  ворів і шахраїв. Ці прізвища неможливо перелічити. Та поряд з цим я хочу заявити, що таку ситуацію народ Франції не допускає і там керівники країни про це знають. А нас поступово перетворюють в бидло, під клубом роздають чергові обіцянки, а за ними давно тюрма плаче. Два роки тому у мене на квартирі був забраний ноутбук, його угробили моральні уроди із Краснограда, в Харківській обласній прокуратурі по цьому факту була відкрита карна справа, яку я вже другий місяць намагаюся знайти. Ось так можна працювати цим паразитам в цій країні у формі полковників під прикриттям судових рішень. Та їх вішати треба, як це роблять у Китаї, і через день міняти повішених щоб не завонювали нашу державу. А хто на похорони прийде - тих також…

Я повторюсь, але про це мовчати гріх. П'ятий рік в Харківському СІЗО сидить наш земляк Криничний Віталій без доказів його вини. Ці прокурори-шакали вже не знають що плести в суді. Можливо, що хлопця варто відпустити, а слідчі дії продовжуйте.

Я можу привести ще один приклад щоб читачі зрозуміли хто на самім ділі нами керує. Мова піде про водоканал. В ньому намагаються заперечити виграний мною суд в Зачепилівці  28.12.2018 р.  Я отримав Ухвалу апеляційного суду з вимогою до Зачепилівського суду вислати справу, яку суд уже розглянув. Суд прийняв законне рішення про те, що повірку лічильника води повинен проводити надавач послуги за рахунок споживача. Такий порядок визначено законодавчо. Отут я вже не знаю чи сміятися чи плакати. Я не можу зрозуміти як пан Галій додумався заперечувати абсолютно законне рішення суду. Та треба визнати що це є його право. Але, як на мій погляд, це вже якась аномалія. Це схоже на  здвиг по фазі. А хіба про це невідомо селищному голові Кривенку? Чи можливо я чогось не розумію в зв'язку з похилим віком. Та я сподіваюся дочекатися рішення апеляційного суду з даного питання. Та поки суд та діло я хочу зрозуміти хто і як нами править в Зачепилівці.

Неділю назад була в прокуратурі району відкрита карна справа по якій пан Стрілець ну ніяк злочину не бачить. Вона пов'язана з тим, що водоканал продає нам технічну воду, якою можна користуватися хіба що в туалеті, а грошенята бере як за питну воду. Тобто, зачепилян "годують" водою з понаднормованим фтором від якого пропадають зуби, з'являються онкологічні та серцеві захворювання, розвивається тупоуміє і т. д. То , можливо, що це є вигідним для самої влади? Тим більше що справа іде до нових виборів. І мої земляки будуть голосувати за таких як Порошенко та Гіршфельд. А ми вже знаємо що історія нас нічому не навчає.

Я пригадую як у нас у дворі декілька років тому проводили збори і мешканцям  домів обіцяли що коли проголосують за  утворення ОСББ то всі будинки будуть капітально відремонтовані. Яка це була брехня!!! У нас скоро рік як з'явився новий керівник домоуправління. І що? Я йому вже надоїв зі своїми питаннями. Я хотів освітлення в під'їзді зробити від свого квартирного лічильника, але мені не дозволили це зробити. Я ставив питання про те щоб виробничі затрати на вивезення побутових відходів ділили на кількість мешканців будинків, але нам продовжують рахувати на квадратні метри квартир. І при цьому погоджуються що це є дурниця. Та якби у нас мер був при пам'яті то він би вже давно розібрався в цих питаннях. А коли я звернувся в пенсійний фонд і заявив про неправильність розрахунку моєї пенсії то мене відіслали в суд. А в суді поставили справедливо питання:"А навіщо той фонд коли пенсію будуть нараховувати в суді?" І куди б не пішов… Це країна дураків, немає чого далі говорити. Звернувся з інформаційним запитом в водоканал. Там два рази готували відповідь, а відповіді по суті заданих питань я так і не отримав. І в районному відділі поліції "замазали" цю справу. Я думаю, що там беруть хабарі.

Я дозволю собі  зупинитися ще на такому питанні. Кожен із нас нехай для себе надасть правдиву відповідь: "Для чого нам така дорога районна газета?" і коли її так насильно заставляють виписувати. Як це розумію я - появилася конфліктна ситуація, люди звернулися письмово за допомогою. То чому в газеті відсутня інформація відповідального спеціаліста, який за цю ділянку роботи отримує немалі кошти. Я рахую що газета дурня включила, нехай спорять, а ми в стороні. А я пам'ятаю що колись було дещо не так. Про це я говорю не для реклами комуністичного режиму, а для того щоб все розумне можна було б використати. А було так. На черговому пленумі райкому партії редактор районної газети робив доповідь і розказував що на сторінках газети таке то підприємство було піддане критиці, наприклад, пять разів, а відповідей про усунення недоліків отримано тільки два. В цій ситуації керівник підприємства повинен був піднятися та пояснити чому він на критику газети не реагує належним чином. І це, я вам скажу, було досить дієвою формою впливу на життя наших колективів. А сьогодні з газети можна дізнатися хіба що про козу, яка продається на краю селища. Такою є моя суб'єктивна думка з піднятого питання. Наша сьогоднішня районна газета нагадує мені часи Горбачова коли ми цього балакучого слухали часами з розкритими ротами, а вже завтра ніхто не міг розповісти що він чув. Такий талант мав той чоловік. Та пройшли роки, змінилися люди, а газета лише   поміняла свою назву, але ж журналісти як бігали через дорогу за дозволами так і зараз бігають. А ті дозволи дають люди які в своєму житті жодної статті не написали. А ми на щось сподіваємось. А люди тупо заробляють свої тисячі з державного бюджету. Невже ваша мораль дозволяє отак вам дурити людей, які сподіваються на вашу допомогу. А ці люди ще пам'ятають статті Ольги Дуки і які не залишались незаміченими. Тоді люди з задоволенням читали газету. А зараз… Кому ви служите? Згадайте вислів: служить бы рад, прислуживаться тошно. Та це не про наших працівників редакції.

Цей перелік можна продовжувати до безкінечності. Тому я заявляю про нагальну потребу нам усім мінятися, міняти країну і перестати бути посміховиськом на весь білий світ.

Моя ж тривога заключається і в тому, що ми не навчаємося створювати для себе відповідальну владу. Коли я подивився в Інтернеті фільм "Суперсооружение. Авіаносець Рональд Рейган", то в мене з'явився цілий ряд питань. На авіаносці працює 6 тис чоловік і він може працювати без дозаправки 20 років. Це говорить багато про що. У цей же час у нас збудували атомний човен, посадили в нього наших синів, вивезли в море і потопили їх як сліпих кошенят. У таких випадках у нас і винних немає.

Ось таку владу маємо. Роки, десятиліття минають, переписуються варіанти Конституції, а людина так і не стала для держави найбільшою цінністю.

 

Редактор - Віктор Марголін, Зачепилівка, 03.02.2019 р.

 

Тема: ТАРИФИ - ПРИВІД ДЛЯ РОЗБРАТУ

тарифи

капець | 10.02.2019

а коли це светка тютюничка стала молодим кореспондентом? де вона і з ким зустрічалася? вона взагалі в своїй газеті не хотіла нічого друкувати!!!!!!!! терлибаба хай свої обовязки виконує,якщо влізла в осбб ходе сраку носе і звій дасть- чим взагалі займається засралася по вуха!!!!

зачепиловцам

гость | 09.02.2019

Уважаемые читатели! Не обвиняйте манула он был на тех боях о которых Вам только можно представить. Он воевал не против своего народа. В то время были другие понятия и принципы и идеология. Я лично не знаю его но мои знакомые воевавшие в афгане выносили из боя трупы и рареных... Я зная их с восхищением смотрю на их братство они не предают друг друга это люди прошедшие многие испытания им честь и хвала!!! Сейчас в политике другое. Не путайте позицию простого народа и новой власти которая обещала просралась ничего не сделала и хочет опять праввить!!! Нет у нас достойных. Мое мнение пусть хоть татар прийдет хоть гитлер хоть "ТРАМП" дайте народу жить видеть счастливыми людей детей внуков и похую как нас будут называть на каком языке говорить будем!!! Дайте чуть пожить нормально не загнанными а нормальными людьми..... Проснитесь.

Re: зачепиловцам

МАРГОЛИНУ В Н | 09.02.2019

Виктор Наумович Вас знаю лично СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ. СПАСИБО ЗА ГАЗЕТУ!

Re: Re: зачепиловцам

Редактор | 10.02.2019

Дякую на добрім слові.

про кандидатів

Редактор | 08.02.2019

Шановні читачі. Прошу вас без мого дозволу не вести агітацію за конкретного кандидата в Президенти. Редактор.

думайте люди

манул | 07.02.2019

!Часи змінюються.навіть сталося диво дивне: неумович сказав.хоча і дуже вже через силу.добре слово про нашу газету.так часи змінюються та майданута дурь не змінна. Неумович з завзяттям.гідним кращого застосування. Все бореться з наслідками і не чіпае причин наших негараздів. Стільки вже раз говорено переговолрено про ціни та тарифи. А вони не бажають слухатися неумовича та все зростають та зростають. Але причина всих негараздів одна-майданута влада ворів та корупціонерів. Та ще наше не бажання з цим боротися.виходить ми гідні цієї влади .а значить і цих злиднів. Ми не гонемо сраною мітлою шоколадного вайцмана.та навіщо нехай краде і далі не плюемо в воровату юльку та дебільного комедіанта з дебільного кварталу. А прийде час ще і проголосуемо за них та проти власних дітей та внуків.і далі будемо в злиднях. Чому на Україні і досі не мае ніякого протесту проти них ні мітингів ні страйків. Німі на панщину ідуть та діточок своїх ведуть. І досі е бажаючі воювати за вайцмана. Так там «воюють» здебільшого наркомани.алкашня та ідіоти.але е ж і майже розумні люди. Коли ми зрозуміемо: наш ворог майданутий режим.а не донбас.порошенко а не путін. Не бажаемо ми чути великого кобзаря :СХАМЕНВІТЬСЯ ЛЮДИ БО ДЛИХО ВАМ БУДЕ!

Re: думайте люди

Манулу | 08.02.2019

А кого Ви бачите достойним Президентом нашої країни?

Re: Re: думайте люди

манул | 08.02.2019

якщо наша дебільна влада допустить до виборів Надію Савченко то я голосуватиму саме за неї. вона фронтовичка.вона знае що то таке коли в тебе летять кулі. і лиш вона по справжньому думала про полоненних і намагалася їм допомогти. в разі не допуску Надії голосуйте не за .а проти.найкраще тут підійде кандидат від опозиціі Бойко

Re: Re: Re: думайте люди

манулу | 08.02.2019

я звичайно вибачаюся.в разі якщо я не вірно вирахував тебе але декілька років назад ти.добре відсвяткувавши день ВДВ другого серпня сам розповідав про свої "подвиги"при виконанні інтернаціонального обовьязку.ти тоді не щадив нікого.як це повязуетрься з твоїм теперішнім миролюбством

Re: Re: Re: Re: думайте люди

манул | 08.02.2019

я тоді виконував присягу і захищав вітчизну.я не воював з власним народом і було це майже сорок років тому.все змінюеться з часом

1 | 2 >>

додати новий внесок