В Зачепилівському суді нарешті прийняли законне рішення. А таки можуть, коли захочуть.

02.01.2019 13:21

В Зачепилівському суді нарешті прийняли законне рішення.

А таки можуть, коли захочуть.

 

Шановні читачі. Новий рік у мене розпочався з позитивної звістки. Я отримав в суді рішення суду, якого чекав не один місяць. Зміст цього рішення торкається майже всіх абонентів Зачепилівського водоканалу. Правда, рішення на сьогодні не набуло законної сили, але я сподіваюся, що в адміністрації цієї поважної установи вистачить здорового глузду щоб прийти до тями і селищному голові про це доповісти. Досить прикидатися дурниками і всіх нас водити кругом пальця. Отже , читаємо.

 

Справа № 620/970/18

РІШЕННЯ

 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2018 року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого, голови суду, судді - Г.В.Бойко.,

при секретарі        - Оданець С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду сел. Зачепилівка цивільну справу №620/970/18 за позовом Марголіна Віктора Наумовича до КП Зачепилівське водопровідно- каналізаційне підприємство про захист прав споживачів.,-

ВСТАНОВИВ:

До суду з позовом про захист прав споживачів звернувся Марголін В.Н. відповідачем якого є КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство.

Позивач вважає, що відповідач самочинно змінив Типовий договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення в частині здійснення метрологічної повірки лічильників води, що на його думку, є порушенням прав споживача, та просить суд зобов'язати адміністрацію укласти договір у відповідності до вимог Типового договору.

В судовому засіданні позивач Марголін В.Н. підтримав свої вимоги та просив суд задовольнити їх в повному обсязі.

Представник відповідача Таратута В.В. позов не визнала, надала до суду відзив, та вважає, що підприємство укладає Договора відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» з якого вбачається, що з 29.11.2017 р. повірка та ремонт засобів обліку води, які знаходяться у власності фізичної особи здійснюється за рахунок (коштів) абонентів.

Суд дослідив позовну заяву, Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води водовідведення від 16.01.2018 р. (особовий рахунок споживача №972), лист №91 від 16.10.2018 р., відзив на позовну заяву, з урахуванням пояснень сторін, вважає, що позов Марголіна Віктора Наумовича до КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство слід задовольнити, виходячи із наступного:

Так, з прийняттям Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг виконала перерахунок вартості тарифів та вилучила з них витрати, пов'язані з обслуговування та повіркою загальнобудинкових та індивідуальних засобів обліку.

Відтак, з 29.11.2017 р. повірка та ремонт засобів обліку води, які знаходяться у власності фізичних осіб здійснюється за кошти абонентів.

В судовому засіданні було встановлено, що позивач Марголін В.Н. є власником квартири № 9 по вулиці Українська 8 в сел. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області , що підтверджується Свідоцтвом про право власності на житло.

Листом позивач звернувся до відповідача з пропозицією укласти Договір про надання послуг на постачання води та просив належним чином оформити вказаний Договір відповідно до Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і водовідведення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630.

Відповідач на вказану пропозицію відповів листом № 91 від 16.10.2018 р., в якому вказав, що Договір відповідає вимогам закону.

Причиною виникнення спору стало питання щодо наявності в Договорі п.13 ст. 15 в якому вказано, що споживач зобов'язаний здійснювати метрологічні повірки засобів обліку в строки. обумовлені паспортом водяного лічильника та нормативно-правовими актами в сфері метрології та стандартизації.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (далі - Закон) визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово- комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

Аналіз Закону дає підстави для висновку, що він є нормативним актом спеціальної дії, який регулює відносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Разом з тим стаття 4 Закону передбачає, що законодавство України у сфері житлово- комунальних послуг базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері житлово-комунальних послуг.

Приписами статей 3, 6,203, 626, 627 ЦК України визначені загальні засади цивільного законодавства, зокрема поняття договору і свободи договору та сформовані загальні вимоги до договорів як різновиду правочинів (вільне волевиявлення учасника правочину).

Відповідно до частини першої статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 208 ЦК України правочин між фізичною і юридичною особами належить вчиняти у письмовій формі, за виключенням випадків, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (частина перша статті 638 ЦК України). Інші випадки визнання договору укладеним зазначені у статтях 642, 643 ЦК України.

Частина перша статті 628 ЦК України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до змісту статей 6, 627 ЦК України свобода договору полягає в праві сторін вільно вирішувати питання при укладенні договору, виборі контрагентів та погодженні умов договору.

Закріпивши принцип свободи договору, ЦК України разом з тим визначив, що свобода договору не є безмежною, оскільки відповідно до абзацу другого частини третьої статті 6 та статті 627 цього Кодексу при укладенні договору, виборі контрагентів, визначенні умов договору сторони не можуть діяти всупереч положенням цього Кодексу та інших актів цивільного законодавства.

Зазначені положення узгоджуються з приписами частини першої статті 203, частини першої статті 215 ЦК України, відповідно до яких підставою недійсності правочинів є суперечність їх актам цивільного законодавства.

Водночас частиною першою статті 19 Закону передбачено, що відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Статті 20, 21 Закону визначають обов'язки споживача та виконавця житлово-комунальних послуг.

Пунктом 1 частини третьої статті 20 Закону передбачений обов'язок споживача укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі Типового договору. Цей обов'язок кореспондується з обов'язком виконавця, визначеному пунктом 3 частини другої статті 21 цього Закону, підготувати та укласти зі споживачем договір на надання житлово- комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з Типовим договором.

Форма та зміст (умови) Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" (далі - Постанова № 630).

З аналізу змісту частини третьої статті 6, частини першої статті 630 ЦК України, статей 19- 21 Закону, Постанови № 630 вбачається, що умови Типового договору, що набули юридично обов'язкового значення в силу актів цивільного законодавства, є обов'язковими для сторін договору, які не мають права відступити від їх положень, врегулювати свої відносини на власний розсуд, а лише мають право конкретизувати  його умови. Таким чином, укладення договору на надання житлово-комунальних послуг є обов'язком споживача за умови, якщо запропонований виконавцем послуг договір відповідає Типовому договору. Відмова споживача послуг від укладення договору в такому разі суперечить вимогам частини третьої статті 6, статей 627, 630 ЦК України, статей 19, 20 Закону (аналогічна правова позиція міститься у постанові Верховного Суду України від 10.10.2012 № 6-110цс12).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 10, 12,13,259,263,264,265, ЦПК України, ст.ст. З, 6, 203, 626, 627, 638 ЦК України суд, -

ВИРІШИВ :

Позов Марголіна Віктора Наумовича до КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство про захист прав споживачів - задовольнити.

Визнати Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення від 16.01.2018 р. особовий рахунок споживача № 972 в частині ст. 15 п.13 по якому споживач зобов'язаний здійснювати метрологічні повірки засобів обліку в строки, обумовлені паспортом водяного лічильника та/або нормативно-правовими актами в сфері метрології та стандартизації незаконним та таким, що не відповідає «Типовому договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005 р.

Зобов'язати КП Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство укласти з Марголіним Віктором Наумовичем Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення, розробленого на підставі "Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005 р.

 

Головуючий,  суддя        Г.В. Бойко

 

Все  нібито і вірно, але питання в мене залишається. Та тільки кому його задати?

 До яких же пір пан Галій буде "пити кров" зі своїх земляків?

 

Редактор - Віктор Марголін,  02.01. 2019 р.

 

 

 

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня проголошення рішення.

                             

 

 

Тема: В Зачепилівському суді нарешті прийняли законне рішення. А таки можуть, коли захочуть.

Пояснюю ще раз

Чудо | 05.01.2019

Ви вже зовсім з ума зійшли ,лічильник для води коштує не багато у порівнянні з лічильником газу ,чудите самі не знаєте про що.

Re: Пояснюю ще раз

Редактор | 05.01.2019

Люди!!! Думайте що ви пишите? Причому тут кількість грошей якщо я не повинен за щось платити? Ну, ви ж дорослі люди. Хіба з такими можна щось обговорити, подискутувати? Це ж не базар. Редактор.

+

+ | 04.01.2019

Проходя мило Почты смотрел как люди подымались по ступенькам в здание , это же позор .Работают КОБЫЛЫ и не могли счистить снег со ступенек.Мало того что цементная стяжка розсыпалась так еще полностью покрыта снегом.Люди на четвереньках подымались.Стеценко ты же депутат и должна думать о людях А выходит О.

Re: +

мешканці | 05.01.2019

так таких недоумкыв и беруть у депутати.Керывник значить там -гимно

Re: +

Конверт | 05.01.2019

А Валюха Стець ко только и может что вскрывать нужные конверты для Бойка. от такая начхальница

Пояснюю.

Редактор | 03.01.2019

У мене лічильник газу перевіряли і питань не виникало. Якщо ви вважаєте, що до вас поступили незаконно, то треба оскаржувати таке рішення. Більш розумнішого щось придумати - важко.

Пояснюю ще раз

Редактор | 03.01.2019

В мене до змісту рішення суду жодних зауважень немає. Дійсно, діюче законодавство визначає що робота виконується працівниками водоканалу за рахунок абонента. А ви що хотіли? У Краснограді ці питання взагалі не внесли в договір і всі непорозуміння вирішують дипломатичним шляхом з кожним абонентом. Таке рішення я вважаю досить розумним. Але так поступають там, де розуміють, що абонент це також людина

Re: Пояснюю ще раз

надежда | 04.01.2019

В,Н. расскажи,что ты выиграл?И зачем? Если смысл один и тот же.

Re: Re: Пояснюю ще раз

Редактор | 04.01.2019

Погано що ви не цікавитесь законодавством і договір з водоканалом підписуєте не читаючи і не думаючи. А таємниця дуже проста. Наприклад, Коли я заключу договір з водоканалом, який буде відповідати вимогам Типового договору, то тоді ніхто без належних підстав не прийде до мене на квартиру і не дасть команду - знімай лічильник...Зрозуміли?

Re: Re: Re: Пояснюю ще раз

надежда | 04.01.2019

в.н.А если срок счетчика истек.ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ЕГО СНИМУТ. ПОВЕЗУТ В ХАРЬКОВ. ПРОВЕРЯТ.А ПОТОМ ЗАБЕРУТ И УСТАНОВЯТ?

1 | 2 >>

додати новий внесок